Wednesday, 23 August 2017

Ruch w polskim usenecie

Poniższy wykres przedstawia liczbę wiadomości wysłanych w ramach polskiego usenetu (na podstawie danych zawartych w archiwum https://archive.org/details/usenet-uat-pl).